Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Một ngày của các bé Mẫu giáo lớn 5 -6 tuổi

20-04-2021

Một ngày của bé!

Bé tham gia hoạt động học

Cùng bé tham quan chợ Quê

Bé chơi thác nước

Bé cùng vận động

Bé cùng khám phá vườn cổ tích

Bé sáng tạo với lá cấy

Bé cùng trổ tài

Bé cùng tham gia hoạt động góc

Bé cùng tham gia hoạt động góc

 


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG HÀ

Địa chỉ: Thôn Khương Hà 4, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

Website: mnkhuongha.edu.vn