Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021- 2022 của Trường Mầm non Khương Hà

01-11-2021

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021- 2022, sáng ngày 31/11/2021, hội nghị cán bộ công chức, viên chức của Trường Mầm non Khương Hà được tổ chức  thành công tốt đẹp. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020- 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021- 2022.

Cùng với các trường học trong tỉnh Quảng Bình, năm học 2020- 2021 là phải thực hiện nhiệm vụ kép: vừa thực hiện phòng, chống dịch covid-19, vừa phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh những thuận lợi lớn, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học của Trường Mầm non Khương Hà cũng gặp không ít khó khăn nhất định. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020- 2021, báo cáo chỉ rõ những khó khăn, hạn chế tồn tại ở một số nội dung cơ bản cần phải sớm khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.  

Trên cơ sở đánh giá chi tiết từng tiêu chí, nhiệm vụ thực hiện năm học 2020-2021: từ việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; quy hoạch mạng lưới trường lớp – phát triển số lượng; xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất đến công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ trẻ em…, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ năm học 2021- 2022.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm, báo cáo chỉ rõ nội dung quan trọng: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường là lá cờ đầu của tỉnh.

Để đảm bảo được mục tiêu các nhiệm vụ trọng tâm và gắn với tình hình thực tế nhà trường, hội nghị đề ra các tiêu chí cụ thể. Mỗi tiêu chí thể hiện bằng số liệu hoặc nội dung cần đạt để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm rõ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của bản của thân được giao trong năm học.

Toàn cảnh hội nghị cán bộ công chức, viên chức

Thành tích của CB, GV trong năm học 2021-2022

CB, GV nhận bằng khen của công đoàn lao động Huyện


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG HÀ

Địa chỉ: Thôn Khương Hà 4, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

Website: mnkhuongha.edu.vn