Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

03-12-2020

Hoạt động KPXH: Trò chuyện về chú bộ đội

Hoạt động âm nhạc: VĐMH: Làm chú bộ đội

Hoạt động âm nhạc: VĐMH: Làm chú bộ đội

Hoạt động phát triển ngôn ngữ: Chuyện: Sự tích quả dưa hấu


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG HÀ

Địa chỉ: Thôn Khương Hà 4, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

Website: mnkhuongha.edu.vn