Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cùng chung sức vượt qua mùa lũ lịch sử năm 2020

22-02-2021

Đoàn viên công đoàn nhà trường thu dọn chống bão.

Đoàn viên công đoàn nhà trường thu dọn chống bão.

Đoàn viên công đoàn nhà trường dọn dẹp sau bão.

Đoàn viên công đoàn nhà trường giúp trường Sơn Trạch dọn dẹp sau bão.


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG HÀ

Địa chỉ: Thôn Khương Hà 4, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

Website: mnkhuongha.edu.vn