Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19

22-02-2021

Nhằm nâng cao ý thức phòng và chống dịch bệnh covid 19 Bian Giám Hiệu nhà trường không ngừng tuyên truyền rộng rãi đến tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên cùng toàn thể phụ huynh cũng như trẻ về các biện pháp phòng và chống dịch bẹnh hiệu quả!


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG HÀ

Địa chỉ: Thôn Khương Hà 4, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

Website: mnkhuongha.edu.vn