Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị viên chức năm 2020-2021

23-10-2020

 

Tập thể CB-GV-NV trong toàn nhà trường.

Năm học 2019-2020 nhầ trường đạt danh hiệu: Đơn vị vũng mạnh xuất sắc.


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG HÀ

Địa chỉ: Thôn Khương Hà 4, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

Website: mnkhuongha.edu.vn