Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đoàn viên Thanh niên nhà trường hưởng ứng ngày hội bầu cử Toàn quôc!

13-05-2021

Các Đoàn viên Thanh niên cùng nhau reo khẩu hiệu 

Các Đoàn viên cùng nhau treo cờ Tổ Quốc

Đoàn viên Thanh niên treo cờ vui trong khuôn viên trường


TIN VIDEO

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON KHƯƠNG HÀ

Địa chỉ: Thôn Khương Hà 4, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: mn_khuongha@quangbinh.edu.vn

Website: mnkhuongha.edu.vn